t01987492144fd976d9.jpg

【张桓詈盗】

张桓被获。拥见渠魁。抗论逆顺。百折不回。

【原文】

元张桓、字彦成。汝宁盗起。袭获桓。罗拜请为帅。勿听。拥至渠魁前。桓趋据榻坐。与抗论逆顺。其徒摔桓起跪。桓詈叱厉声。且屡唾贼。贼不忍杀。谓曰。汝但一揖。亦恕汝死。桓曰。吾岂肯听汝诱胁而折腰哉。遂被杀。

顺逆之分。即义与不义之别也。山贼久知桓名。特袭获。因拜请为帅。岂不可乘机利导。使入于义乎。乃避不义之嫌。竟与其渠魁抗论逆顺。贼欲得其一揖。而宁死不可。贼称张御史真铁汉。不亦宜乎。

【白话解释】

元朝时候。有一个姓张名叫桓的人。表字就叫彦成。汝宁地方发生了强盗。这班强盗们、乘张桓没有防备的当儿、把他捉了去。大家团团的围拜着。要请他做元帅。张桓不肯答应。强盗们又把他蜂拥到强盗头儿的面前。张桓就走过去。在一只榻子上坐下了。和强盗的头儿辩论着顺逆的大道理。强盗头儿的手下人。把张桓拉下去跪了。张桓大声地骂着。并且屡次用口涎去唾那强盗。这时候、强盗们还不忍杀他。就对他说。你只要行一个长揖的礼。也就饶你的死。张桓说道。我那里肯听你的诱惑和压迫。来向你行礼呢。于是就被强盗们杀死了。

最新评论
本栏目热门文章
周排行
月排行
范仲淹教子戒奢维家风
八德须知·忠篇·​嵇绍卫帝
八德故事·义篇·张桓詈盗
八德须知·悌篇·​姜肱大被
解读国学经典-小故事之四十一
八德故事·廉篇·孙谦感物
孔子系列故事三五宥坐之器
国学故事:君子的仁爱之剑
八德故事·礼篇·居仁敬斋
孔子系列故事之四:智者寿
八德须知·忠篇·​嵇绍卫帝
八德故事·义篇·张桓詈盗
《弟子规》里八句精髓
范仲淹教子戒奢维家风
传统美德:尊师重道
八德故事——忠篇
不为良相,便为良医
人无所舍,必无所成
八德故事·礼篇·彦光易俗
八德故事:八德简释