5975523_201505251449180540.jpg

【居仁敬斋】

居仁主敬。以敬名斋。居丧守礼。骨立如柴。

【原文】

明胡居仁、字叔心。余干人。从吴与弼游。其学以求放心为要。心主乎敬。因以敬名斋。对妻子如严宾。居丧骨立。非杖不能起。三年不入寝门。与人语。终日不及利禄。主讲白鹿书院。暗修自守。布衣终其身。

胡子安贫乐道。鹑衣箪食。筑室山中。四方求学者甚众。人谓薛瑄之后。粹然一出于正。居仁一人而已。观其以敬名斋。对妻子如严宾。居丧则三年不入寝门。杖而后能起。其守礼之严。殊不多觏。

【白话解释】

明朝时候。有一个讲学家。姓胡。名叫居仁。表字就叫叔心。是余干地方的人。跟着吴与弼读书。他的学问。是要搜求放失的本心为主。因为正心、是在乎把一个敬字做主脑。所以他就把这个敬字。做了他书斋的名字。他平常对着妻子们、像见了严肃的宾客一样。他的父亲母亲亡故了。他居丧时候悲泣得很。瘦得身子上的骨头都露了出来。不用拄杖。就不能够立起身来行走。足足的有三年不走进内室的门。他和人家说话。镇天不讲到利禄上去。后来在白鹿书院里做讲道的主教。暗地里修持。很谨慎的自守。终身做一个平民。不肯出去做官的。

【绪余】

   夫礼、德之范也。教人遵上训下。履行人伦规矩也。说文。礼、履也。所以祀神致福也。礼有五经。莫重于祭。故礼字从示从丰。丰、行礼之器也。不知礼。无以立。礼之体。敬为主。礼之用。和为贵。知和而和。不以礼节之。亦不可行也。上则优赐有加。下则鞠躬尽瘁。礼行于君臣矣。定省温凊。出告反面。礼行于父子矣。外内位正。和而有别。礼行于夫妇矣。长幼有序。伯友仲恭。礼行于兄弟矣。乐群敬业。毋相聚以邪谈。礼行于朋友矣。

最新评论
本栏目热门文章
周排行
月排行
范仲淹教子戒奢维家风
八德须知·忠篇·​嵇绍卫帝
八德故事·义篇·张桓詈盗
八德须知·悌篇·​姜肱大被
解读国学经典-小故事之四十一
八德故事·廉篇·孙谦感物
孔子系列故事三五宥坐之器
国学故事:君子的仁爱之剑
八德故事·礼篇·居仁敬斋
孔子系列故事之四:智者寿
八德须知·忠篇·​嵇绍卫帝
八德故事·义篇·张桓詈盗
《弟子规》里八句精髓
范仲淹教子戒奢维家风
传统美德:尊师重道
八德故事——忠篇
不为良相,便为良医
人无所舍,必无所成
八德故事·礼篇·彦光易俗
八德故事:八德简释