6945ec3chd6c39b5c3fcf&690.jpg

【卢植楷模】

卢植侍师。左右美姬。未尝一盼。数载如斯。

【原文】

汉卢植、字子干。刚毅有大节。师马融。融左右多列美姬。植侍讲数年。未尝一盼。融以是敬之。董卓议废立。众唯唯。植独抗论不回。曹操尝曰。植名著海内。学为儒宗。士之楷模。国之桢干。昭烈微时。尝执经门下。

礼为男女大防。人之心志。最易为女子所移。故孔圣尝以未见好德如好色勉人。马融坐高堂。施绛帐。前授生徒。后列女乐。亦以试诸生之心耳。植侍讲数年。未尝一盼。即此守礼一端。可以风世矣。

【白话解释】

汉朝末年间的时候。有一个姓卢的人。名叫植。表字叫子干。他的为人刚毅。很有气节。拜马融做先生。马融的左右。多排列着美貌的姬妾。卢植在先生的面前。侍立着讲书。有好几年。没有一次把眼睛去看她们的。马融因为这个缘故。所以很敬重卢植。那时候有一个大奸臣名叫董卓的。聚合了朝廷的臣子。会议废立皇帝的事情。许多的人都畏惧董卓的威权。只有唯唯的答应。独有卢植说着反对的论调。曹操曾经称赞他说道。卢植的声名。彰著于四海之内。他的学问。可以做儒家的宗师。是读书人的模范。是国家的干材。蜀汉昭烈帝贫贱的时候。曾经在卢植的门下受业。

最新评论
本栏目热门文章
周排行
月排行
八德故事——忠篇
女德篇——义篇
传统美德:尊师重道
八德故事·廉篇·刘宠钱清
女德篇——廉篇
国学故事:周处除三害
范仲淹教子戒奢维家风
查道吃枣留钱
女德篇——悌篇
女德篇——信篇
八德故事——忠篇
班昭与女德规范《女诫》
女德篇——耻篇
八德故事:八德简释
孔子系列故事廿七择人需智慧
国学故事:周处除三害
传统美德:尊师重道
经典故事——悌篇
范仲淹教子戒奢维家风
女德篇——义篇