6945ec3chd6c39b5c3fcf&690.jpg

【卢植楷模】

卢植侍师。左右美姬。未尝一盼。数载如斯。

【原文】

汉卢植、字子干。刚毅有大节。师马融。融左右多列美姬。植侍讲数年。未尝一盼。融以是敬之。董卓议废立。众唯唯。植独抗论不回。曹操尝曰。植名著海内。学为儒宗。士之楷模。国之桢干。昭烈微时。尝执经门下。

礼为男女大防。人之心志。最易为女子所移。故孔圣尝以未见好德如好色勉人。马融坐高堂。施绛帐。前授生徒。后列女乐。亦以试诸生之心耳。植侍讲数年。未尝一盼。即此守礼一端。可以风世矣。

【白话解释】

汉朝末年间的时候。有一个姓卢的人。名叫植。表字叫子干。他的为人刚毅。很有气节。拜马融做先生。马融的左右。多排列着美貌的姬妾。卢植在先生的面前。侍立着讲书。有好几年。没有一次把眼睛去看她们的。马融因为这个缘故。所以很敬重卢植。那时候有一个大奸臣名叫董卓的。聚合了朝廷的臣子。会议废立皇帝的事情。许多的人都畏惧董卓的威权。只有唯唯的答应。独有卢植说着反对的论调。曹操曾经称赞他说道。卢植的声名。彰著于四海之内。他的学问。可以做儒家的宗师。是读书人的模范。是国家的干材。蜀汉昭烈帝贫贱的时候。曾经在卢植的门下受业。

最新评论
本栏目热门文章
周排行
月排行
国学故事:晏子谏齐景公
国学故事:鲁男子拒妇
宣子守敬
儿童国学经典小故事(一)
国学故事:君子的仁爱之剑
国学故事:赵襄王学驾车技巧
八德须知·孝篇·黄香温凊
八德须知·悌篇·​​章溢代戮
解读国学经典-小故事之一小不
查道吃枣留钱
国学故事
八德故事——信篇
国学故事:晏子谏齐景公
宣子守敬
国学故事:王献之学书法
国学故事:周处除三害
八德故事:八德简释
儿童国学经典小故事(一)
国学故事:司马光警枕励志
国学故事:鲁男子拒妇