6945ec3ctd340197d1b8a&690.jpg

【孔子尽礼】

至圣孔子。老聃是师。事君尽礼。温恭威仪。

【原文】

周鲁孔子、幼嬉戏。陈俎豆。设礼容。适周。问礼于老聃。仕鲁。摄行相事。事君尽礼。入太庙。每事问。从而祭。膰肉不至。遂行。过宋。与弟子习礼树下。燕居。申申夭夭。温而厉。威而不猛。恭而安。席不正不坐。割不正不食。

孔子为三代完人。所尽不仅礼也。惟礼教以周孔为尊。周公制礼。孔子定礼。而礼教得以大明。以天纵之圣。犹问礼于老聃。且入太庙。每事必问。子贡欲去告朔饩羊。犹曰我爱其礼。故为万世之师也。

【白话解释】

周朝时候。鲁国里有个大圣人。就是人人最尊敬的孔夫子了。孔夫子在幼年游戏的时候。就陈设了礼器。装了行礼的仪容。可见他生性是喜欢讲礼的。到了周朝。就在老子那儿问礼。后来在鲁国里做司寇官。代理着相国的职务。他的服事君王。非常的尽了礼节。走进周公的庙里。每一种事情。都要向人家问着。有一次、跟了鲁国的君主行祭礼。可是烧熟的祭肉。没有分给孔夫子。孔夫子因为他们无礼。没等到脱下礼帽来。就离开了鲁国。走到别地方去。路过宋国地方。和一班弟子们在树底下习练礼节。孔夫子在平常没有事的时候。他的容貌很舒畅。神色很愉快。外面虽然温和。可是仍旧带着严肃。外面虽然威严。可是不流于刚猛。外面虽然恭谨。可是心里仍是很安泰的。他遇着放得不正当的坐位。就不肯坐下。割得不方正的肉。他就不肯吃。可见得圣人对于小小的事情。也是不肯苟且的。

最新评论
本栏目热门文章
周排行
月排行
八德故事·义篇·张桓詈盗
传统美德:尊师重道
八德须知·忠篇·​嵇绍卫帝
人有千算,天则一算
孔子系列故事之十一尸谏
八德故事·廉篇·杨震四知
国学故事:杨震四知
儿童国学经典小故事(一)
孔子系列故事三五宥坐之器
国学故事:周处除三害
传统美德:尊师重道
八德故事·义篇·张桓詈盗
《弟子规》里八句精髓
八德须知·忠篇·​嵇绍卫帝
范仲淹教子戒奢维家风
八德故事·礼篇·彦光易俗
儿童国学经典小故事(一)
八德故事:郑濂碎梨
八德故事——忠篇
八德故事·耻篇·王恕羞贽