2058426504785482480.jpg

【鉏麑触槐】

鉏麑刺盾。奉命而来。不贼恭敬。竟自触槐。

【原文】

周晋鉏麑、勇而知礼。灵公不君。赵宣子数谏。公患之。使鉏麑贼之。晨往。寝门辟矣。盛服将朝。尚早。坐而假寐、麑退而叹曰。不忘恭敬。民之主也。贼民之主。不忠。弃君之命。不信。遂触槐而死。

鉏麑、一力士耳。其于赵盾。无恩怨之可言。非若灵辄之翳桑受惠也。况将君命以往乎。乃见盾之不忘恭敬。遂不忍贼民之主。触槐以死。其重礼为何如乎。而盾之获免全在礼。人可斯须去礼乎。

【白话解释】

周朝时候。晋国里有一个人。名叫鉏麑。生平既然勇敢。又是很懂得礼体。晋国的灵公却是一个无道的昏君。他的臣子姓赵名叫盾的、后来的谥法就叫赵宣子、劝谏了好几次。晋灵公很讨厌他。就差了鉏麑去行刺。可是鉏麑去行刺的时候很早。赵宣子的寝室门、却是已经开了。端端正正穿好了朝服。预备上朝去。因为时候还早。赵宣子正坐着小睡。鉏麑见了这样情形。就退了出来。叹着一口气说。一个人平居时候。不忘了恭敬。这就是人民的主人翁了。去刺死人民的主人翁。这就是不忠。抛弃了君上的命令。这就是不信。不忠不信。那里能够在世上做人呢。就自己向槐树上撞死了。

最新评论
本栏目热门文章
周排行
月排行
八德故事·义篇·张桓詈盗
传统美德:尊师重道
八德须知·忠篇·​嵇绍卫帝
人有千算,天则一算
孔子系列故事之十一尸谏
八德故事·廉篇·杨震四知
国学故事:杨震四知
儿童国学经典小故事(一)
孔子系列故事三五宥坐之器
国学故事:周处除三害
传统美德:尊师重道
八德故事·义篇·张桓詈盗
《弟子规》里八句精髓
八德须知·忠篇·​嵇绍卫帝
范仲淹教子戒奢维家风
八德故事·礼篇·彦光易俗
儿童国学经典小故事(一)
八德故事:郑濂碎梨
八德故事——忠篇
八德故事·耻篇·王恕羞贽