6597523864960824559.jpg

【宋桓罪己】

 宋桓未立。深明大体。遇水恤民。言惧名礼。

【原文】

周宋大水。鲁庄公使吊焉。公子御说。承父命对曰。孤实不敬。天降之灾。又以为君忧。拜命之辱。臧文仲曰。宋其兴乎。禹汤罪己。其兴也勃焉。桀纣罪人。其亡也忽焉。且列国有凶。称孤。礼也。言惧而名礼。其庶乎。

罪归诸己。则和气致祥。人心欢洽。罪归诸人。则戾气相感。民怨沸腾。公子御说以天灾引咎自责。臧孙达谓其是宜为君。有恤民之心。厥后果称贤君。可见人君之宜履礼爱人也。

【白话解释】

周朝时候。宋国里受了重大的水灾。鲁国里的庄公就差了人去吊问。宋国庄公的公子名叫御说的。受了他父亲的命。对鲁国差来的人说道。因为了孤的不敬。所以上天降下了灾祸。又使得贵国的君侯忧虑。这是我们觉得很抱歉的。就此拜受了贵国君侯的赐问了。鲁国的大夫官臧文仲知道了这一番话。就说道。宋国将要兴起了。从前夏朝禹王、商朝汤王、每每归罪自己。所以他们的兴起来。是很快的。亡国的君主。像夏朝的桀、殷朝的纣、件件归罪别人。所以他们的亡国。也是很容易的。并且诸侯列国里面。有了凶灾的事情。就自己称孤。这是最合于礼的。言语既然恐惧。称呼又很合礼。这样说来。宋国的兴起。是无疑的了。

最新评论
本栏目热门文章
周排行
月排行
八德故事——忠篇
女德篇——义篇
传统美德:尊师重道
女德篇——悌篇
八德故事·廉篇·刘宠钱清
范仲淹教子戒奢维家风
女德篇——廉篇
国学故事:周处除三害
查道吃枣留钱
八德故事·礼篇·公绰小斋
八德故事——忠篇
班昭与女德规范《女诫》
八德故事:八德简释
女德篇——耻篇
孔子系列故事廿七择人需智慧
范仲淹教子戒奢维家风
女德篇——悌篇
国学故事:周处除三害
经典故事——悌篇
传统美德:尊师重道